43rd Oi-sen
12 2002 - 29 2002

Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (106 moves)
Game 1 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (146 moves)
Game 2 (Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (148 moves)
Game 3 (Yagura)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (144 moves)
Game 4 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (56 moves)
Game 5
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (162 moves)
Replay Game 5