Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
43rd Oi-sen - Game 1
12 2002 - 13 2002
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu