Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
43rd Oi-sen - Game 3
6 2002 - 7 2002
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu