Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
43rd Oi-sen - Replay Game 5
28 2002 - 29 2002
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji