Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
43rd Oi-sen - Game 4
19 2002 - 20 2002
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji