Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
43rd Oi-sen - Game 5
28 2002 - 29 2002
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu