Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
43rd Oi-sen - Game 2
23 2002 - 24 2002
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji