Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
71st Kisei-sen - Game 5
31 2000 - 31 2000
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji