Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
71st Kisei-sen - Game 3
6 2000 - 6 2000
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu