Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
71st Kisei-sen - Game 2
24 2000 - 24 2000
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji