Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
71st Kisei-sen - Game 1
9 2000 - 9 2000
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu