Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji
64th Meijin-sen - Game 6
15 2006 - 16 2006
Tanigawa Koji
Moriuchi Toshiyuki