Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki
64th Meijin-sen - Game 5
1 2006 - 2 2006
Moriuchi Toshiyuki
Tanigawa Koji