Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki
64th Meijin-sen - Game 1
11 2006 - 12 2006
Moriuchi Toshiyuki
Tanigawa Koji