Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
54th Osho-sen - Game 4
9 2005 - 10 2005
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu