Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
54th Osho-sen - Game 2
18 2005 - 19 2005
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu