Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
54th Osho-sen - Game 1
11 2005 - 12 2005
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki