Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
52nd Oza-sen - Game 4
13 2004 - 13 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu