Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
52nd Oza-sen - Game 3
5 2004 - 5 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki