Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
52nd Oza-sen - Game 2
14 2004 - 14 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu