Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
52nd Oza-sen - Game 1
2 2004 - 2 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki