Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
48th Oza-sen - Game 5
13 2000 - 13 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi