Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
48th Oza-sen - Game 4
4 2000 - 4 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu