Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
48th Oza-sen - Game 3
21 2000 - 21 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu