Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
48th Oza-sen - Replay Game 3
21 2000 - 21 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi