Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
48th Oza-sen - Game 2
8 2000 - 8 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi