Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
48th Oza-sen - Game 1
29 2000 - 29 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu