Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
44th Oi-sen - Game 5
8 2003 - 9 2003
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu