Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
44th Oi-sen - Game 4
26 2003 - 27 2003
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji