Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
44th Oi-sen - Game 3
6 2003 - 7 2003
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu