Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
44th Oi-sen - Game 2
29 2003 - 30 2003
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji