Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
44th Oi-sen - Game 1
15 2003 - 16 2003
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu