Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
13th Ryu-O sen - Game 7
25 2000 - 26 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi