Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
13th Ryu-O sen - Game 6
14 2000 - 15 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu