Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
13th Ryu-O sen - Game 5
5 2000 - 6 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi