Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
13th Ryu-O sen - Game 4
23 2000 - 24 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu