Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
13th Ryu-O sen - Game 3
15 2000 - 16 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi