Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
13th Ryu-O sen - Game 2
1 2000 - 2 2000
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu