Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
13th Ryu-O sen - Game 1
19 2000 - 20 2000
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi