Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji
11th Ryu-O-sen - Game 4
18 1998 - 19 1998
Tanigawa Koji
Fujii Takeshi