Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi
11th Ryu-O-sen - Game 3
5 1998 - 6 1998
Fujii Takeshi
Tanigawa Koji