Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji
11th Ryu-O-sen - Game 2
28 1998 - 29 1998
Tanigawa Koji
Fujii Takeshi