Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi
11th Ryu-O-sen - Game 1
15 1998 - 16 1998
Fujii Takeshi
Tanigawa Koji