Habu Yoshiharu vs Namekata Hisashi
54th Oi-sen - Game 1
10 2013 - 11 2013
Namekata Hisashi
Habu Yoshiharu