Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
71st Meijin-sen - Game 5
30 2013 - 31 2013
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu