Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
71st Meijin-sen - Game 4
21 2013 - 22 2013
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki