Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
71st Meijin-sen - Game 2
23 2013 - 24 2013
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki