Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
71st Meijin-sen - Game 1
9 2013 - 10 2013
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu