Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
62nd Osho-sen - Game 5
6 2013 - 7 2013
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu