Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
62nd Osho-sen - Game 4
19 2013 - 20 2013
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira